Projekt

Här hittar du information om våra forskningsprojekt, både på svenska och på engelska. Varje länk leder till en sida med en kort beskrivning av projektet, finansiärer, tidplan, medverkande och kontakt.

Projektbeskrivningar på svenska

Upphandling i kommuner: policy, organisation och styrning

Sociala krav i upphandling – sysselsättningsskapande åtgärder

Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

Offentliga upphandlingsstrategier för hållbar utveckling i infrastruktursektorn

Utveckling av funktionskrav för totalentreprenader

Impres: Implementation of Procurement Requirements for Sustainable Collaboration in Infrastructure Projects

Upphandling för hållbart stadsbyggande

Project descriptions in English

Public Procurement in Municipalities: Policy, Organization and Governance

Social procurement in construction – employment-creating requirements

Social responsibility in public procurement

Public procurement strategies for sustainable development in the infrastructure sector

Development of performance requirements for design-construct projects

Impres: Implementation of Procurement Requirements for Sustainable Collaboration in Infrastructure Projects

Procurement for sustainable cities

 

ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en femårig (2014-2018) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet.

Information in English:

Read about the Formas Strong Research Environment “Procurement for Sustainable Innovation in The Built Environment” »

Upphandling i Sverige och internationellt »

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter.

E-postadress:


 

ProcSIBE