Medverkande

Anna Kadefors

Anna Kadefors (projektledare)
Chalmers och KTH
Kontaktuppgifter Chalmers »
Kontaktuppgifter KTH »

 

Jan Bröchner

Jan Bröchner
Chalmers
Kontaktuppgifter »

 

Per-Erik Eriksson

Per-Erik Eriksson
Luleå tekniska universitet
Kontaktuppgifter »

 

Pernilla Gluch

Pernilla Gluch
Chalmers
Kontaktuppgifter »

 

Mikael Granberg

Mikael Granberg
Karlstad universitet
Kontaktuppgifter »

Tina Karrbom Gustavsson

Tina Karrbom Gustavsson
KTH
Kontaktuppgifter »

 

Anna-Therese Järvenpää

Anna-Therese Järvenpää
Luleå tekniska universitet
Kontaktuppgifter »

 

Johan Larsson

Johan Larsson
Luleå tekniska universitet
Kontaktuppgifter »

 

Agnes Lindell

Agnes Lindell
Lunds universitet
Kontaktuppgifter »

 

Sofia Lindegård

Sofia Lingegård
KTH
Kontaktuppgifter »

Stefan Olander

Stefan Olander
Lunds universitet
Kontaktuppgifter »

 

Thomas Olofsson

Thomas Olofsson
Luleå tekniska universitet
Kontaktuppgifter »

 

Johanna Alkan Olsson

Johanna Alkan Olsson
Lunds universitet
Kontaktuppgifter »

 

Daniella Petersen

Daniella Petersen
Chalmers
Kontaktuppgifter »

 

Max Rolfstam

Max Rolfstam
Lunds universitet
Kontaktuppgifter »

Lilly Rosander

Lilly Rosander
KTH
Kontaktuppgifter »

 

Leentje Volker

Leentje Volker
Delfts tekniska högskola i Holland
Kontaktuppgifter »

 

Lina Wedin-Hansson

Lina Wedin-Hansson
Lunds universitet
Kontaktuppgifter »

 

Andreas Öjehag-Pettersson

Andreas Öjehag-Pettersson
Karlstads universitet
Kontaktuppgifter »

Nationell referensgrupp

Den nationella referensgruppen innehåller representanter för centrala intressenter från näringsliv och samhälle. Här ingår representanter för:

 • Advokatfirman Vinge
 • Byggherrarna
 • Installatörsföretagen
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Upphandlingsmyndigheten
 • NCC
 • Skanska
 • Svenska Teknik & Designföretagen
 • Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
 • Sveriges Byggindustrier
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • SP
 • Trafikverket
 • Tyréns
 • VTI
 

ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en femårig (2014-2018) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet.

Information in English:

Read about the Formas Strong Research Environment “Procurement for Sustainable Innovation in The Built Environment” »

Upphandling i Sverige och internationellt »

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter.

E-postadress:


 

ProcSIBE