Referensgruppsmöte den 31 januari

Publicerat 2018-02-07

Den 31 januari genomfördes årets referensgruppsmöte för ProcSIBE. Förutom intressanta inspel från referensgruppen var temat för dagen att göra en halvtidsutvärdering av ProcSIBEs verksamhet. Till grund för diskussionen låg en enkät där forskarna inom ProcSIBE hade fått utvärdera gruppens arbete och resultat i relation till de mål som sattes upp i ansökan.

ProcSIBE uppmärksammas i KTH Magazine

Publicerat 2018-01-30

Anna Kadefors intervjuas i senaste numret av KTH magazine. Reportern fokuserade mycket på Nya Karolinska, men Anna lyckades få in en del om ProcSIBE och även propagera för behovet av samordning på den offentliga beställarsidan för att driva kunskapsutveckling inom byggupphandling. Varför inte ett särskilt Samhällsbyggnadsdepartement?

Läs intervjun på KTH Magazines hemsida »

2017 års workshop tillsammans med Trafikverket

Publicerat 2017-10-26

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Temat var resultat där ett stort antal projekt (16 stycken), både pågående och avslutade, presenterade sina resultat. För att öka implementeringsmöjligheterna av resultaten presenterade forskare från ett flertal projekt handfasta rekommendationer till Trafikverket. Dessa rekommendationer bidrog till givande och livliga diskussioner under hela dagen. Workshopen lockade närmare 30 deltagare med en relativt jämn fördelning mellan forskare och industri.

 

ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en femårig (2014-2018) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet.

Information in English:

Read about the Formas Strong Research Environment “Procurement for Sustainable Innovation in The Built Environment” »

Upphandling i Sverige och internationellt »

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter.

E-postadress:


 

ProcSIBE