2017 års workshop tillsammans med Trafikverket

Publicerat 2017-10-26

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Temat var resultat där ett stort antal projekt (16 stycken), både pågående och avslutade, presenterade sina resultat. För att öka implementeringsmöjligheterna av resultaten presenterade forskare från ett flertal projekt handfasta rekommendationer till Trafikverket. Dessa rekommendationer bidrog till givande och livliga diskussioner under hela dagen. Workshopen lockade närmare 30 deltagare med en relativt jämn fördelning mellan forskare och industri.

Upphandlingsseminarium tillsammans med CMB

Publicerat 2017-10-25

”Upphandling för innovation och hållbarhet” var temat för ProcSIBE:s och CMB:s halvdagsseminarium den 10 oktober. För att ge en gemensam plattform för diskussion i mindre temagrupper redogjorde ProcSIBE-forskarna inledningsvis för pågående och avslutad forskning. Därefter diskuterades utmaningar och möjligheter med upphandling inom logistiksamordning, social hållbarhet, funktionskrav i vägbyggande samt upphandling och lärande.

Seminariet lockade 90 deltagare – fullsatt – och utgjorde även en avslutning för CMB:s Upphandlingsgrupp.

Läs mer på CMB:s hemsida »

Ny rapport om Trafikverkets inköpsutveckling

Publicerat 2017-09-26

Trafikverket har i ett regeringsuppdrag gjort en grundlig genomlysning av hela sin inköpsverksamhet. Även samarbetet med ProcSIBE tas upp. Tanken är att myndigheter och kommuner ska kunna använda rapporten som en handbok i upphandling.

Läs mer på Trafikverkets hemsida »

 

ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en femårig (2014-2018) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet.

Information in English:

Read about the Formas Strong Research Environment “Procurement for Sustainable Innovation in The Built Environment” »

Upphandling i Sverige och internationellt »

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter.

E-postadress:


 

ProcSIBE