Ny rapport om Trafikverkets inköpsutveckling

Publicerat 2017-09-26

Trafikverket har i ett regeringsuppdrag gjort en grundlig genomlysning av hela sin inköpsverksamhet. Även samarbetet med ProcSIBE tas upp. Tanken är att myndigheter och kommuner ska kunna använda rapporten som en handbok i upphandling.

Läs mer på Trafikverkets hemsida »

ProcSIBE-seminarium i Göteborg den 10 oktober

Publicerat 2017-09-05

Intresset är stort när ProcSIBE den 10 oktober håller seminarium på Chalmers i samarbete med CMB. På programmet: Översikt över vår forskning, kommunal byggupphandling, social hållbarhet, logistiksamordning i stadsutveckling, funktionskrav i vägbyggande och lärande i upphandling.

Mer information och anmälan på CMB:s hemsida »

Ny standard för samverkan lanseras

Publicerat 2017-08-15

Ny standard för samverkan

I september lanseras den nya ISO-standarden 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Den bygger på en tidigare brittiskt standard och även om standarden är generell så har den svenska kommittén enbart engagerat företag och organisationer från byggsektorn, som alla har sett ett behov av att definiera och systematisera kunskapen om hur man driver samverkan mellan organisationer. Anna Kadefors från ProcSIBE har deltagit som expert. En viktig utveckling i anpassningen till ISO-modellen har varit att den nya standarden tydligt sätter fokus på behovet av att arbeta systematiskt med samverkan den övergripande organisationsnivån, även i projektbaserade organisationer som i byggandet. 

Den 8 september hålls ett kostnadsfritt seminarium på SIS, mer information om detta och om standarden i allmänhet finns på SIS hemsida »

Se även artikel i Byggindustrin »

 

ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en femårig (2014-2018) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet.

Information in English:

Read about the Formas Strong Research Environment “Procurement for Sustainable Innovation in The Built Environment” »

Upphandling i Sverige och internationellt »

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter.

E-postadress:


 

ProcSIBE